thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหาร

อาหารเพื่อสุขภาพ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหาร พีเอ็มเอส หรือ PMS หรือย่อมาจาก Premenstrual Syndrome)เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนของผู้หญิงในช่วงอายุ 20 – 40 ปี จะมีอาการเหมือนคนป่วย ไม่สบายตัว มีอารมณ์หงุดหงิด โดยมากมักจะมีการแบบนี้ในช่วงก่อนมีประจำเดือนประมาณ5-11 วัน และจะเริ่มดีขึ้นในช่วงหลังมีประจำเดือนแล้ว 4 – 7 วัน อาการที่จะพบบ่อย ๆ คือ ปวดหัว หงุดหงิด บวมน้ำ เจ็บคัดเต้านม รวมทั้งอารมณ์แปรปรวน อารมณ์ที่มีความสุขอาจจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์เศร้าได้ อาการดังกล่าวเป็นอาการเกิดขึ้นช่วงสั้น ๆ ภายใต้อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของผู้หญิง

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ ผู้สูงอายุ รับประทานอย่างไรให้ครบ 5 หมู่

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ ผู้สูงอายุ รับประทานอย่างไรให้ครบ 5 หมู่ อาหารสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ คือสิ่งที่คนเรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง ๆ และไม่ทำให้เกิดโทษ เช่น ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ฯลฯ ยกเว้นยารักษาโรค ที่ผู้สูงอายุจะต้องรับประทานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

อาหารผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ สารอาหารช่วยได้

อาหารผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ สารอาหารช่วยได้ ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส อินฟูเอนซา (Influenza) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โรคไข้หวัดใหญ่มีอาหารเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดแต่อาจมีความรุนแรงทำให้ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยกลุ่มเด็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 4 ปี มีอัตราการเกิดเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากคนสู่คนโดยติดต่อผ่านทางเดินหายใจ เช่น การหายใจ ละออง เสมหะผ่านทางการไอ หรือผ่านทางการสัมผัสที่สิ่งของที่ป่วยได้สัมผัสไว้